Autorizare traducatori si interpreti – I

Procedura autorizării traducătorilor şi interpreţilor

Potrivit Legii nr. 178/1997, MINISTERUL JUSTIŢIEI AUTORIZEAZĂ, INTERPREŢII ŞI
TRADUCĂTORII FOLOSIŢI DE URMĂTOARELE ENTITĂŢI, prevăzute de art. 1 din lege:
– Consiliul Superior al Magistraturii;
– Ministerul Justiţiei;
– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (inclusiv DIICOT);
– Direcţia Naţională Anticorupţie;
– organele de urmărire penală;
– instanţele judecătoreşti;
– birourile notarilor publici;
– avocaţi;
– executori judecătoreşti.
PENTRU EFECTUAREA DE TRADUCERI PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ALTELE
DECÂT CELE ARĂTATE MAI SUS, NU ESTE NECESARĂ AUTORIZAREA CA INTERPRET ŞI
TRADUCĂTOR DE CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI, FIIND SUFICIENT CERTIFICATUL DE
TRADUCĂTOR ELIBERAT DE MINISTERUL CULTURII, CERTIFICAT CARE POATE FI ELIBERAT
ÎN MAI MULTE DOMENII (EX. JURIDIC, ECONOMIC, TEHNIC ETC.).
Precizăm că, interpreţii şi traducătorii autorizaţi sunt obligaţi să răspundă la
solicitările organelor judiciare, în caz contrar putând fi sancţionaţi cu amendă judiciară
sau cu încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat.
Ministerul Justiţiei NU organizează examen pentru autorizarea ca interpret şi
traducător, ci acordă autorizarea pe bază de verificare a dosarului întocmit conform
precizărilor de mai jos (pct. I.B.).

I. A. Condiţiile de autorizare traducator si interpret

Potrivit art. 3 din lege: „Autorizarea ca interpret şi traducător, care poate efectua
traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene;

b) Abrogată;

c) este atestat de către Ministerul Culturii ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;

d) Abrogată;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) nu are antecedente penale”.
Potrivit art. 22 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, „Cererile adresate Ministerului Justiţiei se taxează după cum
urmează: (…) b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor – 300 lei;
(…).”
N.B. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU NU SE RESTITUIE dacă, în urma verificării cererii de autorizare
şi actelor doveditoare anexate, nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute de art. 3
din Legea nr. 178/1997.
N.B. Indiferent de soluţia dată cererii de autorizare (autorizare/refuz autorizare), NU se restituie
acte din dosarul depus în vederea autorizării şi nu se eliberează copii de pe acestea.

partea a II-a